Το καινοτόμο σύστημα κυψελών καυσίμου στερεού οξειδίου της Nissan αποτελεί πρωτιά για την αυτοκινητοβιομηχανία και αξιοποιεί ως «αρχικό» καύσιμο τη βιοαιθανόλη που μετατρέπεται στη συνέχεια σε υδρογόνο και τροφοδοτεί το σύστημα κυψέλων καυσίμου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Η ιαπωνική φίρμα αποκάλυψε ότι εξελίσσει ένα νέο σύστημα κυψελών καυσίμου με αφετηρία την τεχνολογία κυψέλης καυσίμου στερεού οξειδίου ή SOFC για αυτοκινητιστική χρήση και το οποίο αντί του συνήθους υδρογόνου που έχουμε συνδέσει με τις κυψέλες καυσίμου μπορεί να χρησιμοποιήσει ως καύσιμο βιοαιθανόλη ή ακόμα και φυσικό αέριο, εξαλείφοντας έτσι τα προβλήματα που συνοδεύουν το ανεφοδιασμό με υδρογόνο λόγω έλλειψης των αντίστοιχων υποδομών.

Το συγκεκριμένης τεχνολογίας σύστημα κυψελών καυσίμου αποτελεί πρωτιά για τον κόσμο της αυτοκινητοβιομηχανίας και παρόλο που η διαδικασία παραγωγής ενέργειας μέσω της συγκεκριμένης μεθόδου είναι εξίσου πολύπλοκη με την ονομασία της τεχνολογίας που χρησιμοποιεί, όπως εξηγεί η Nissan το σύστημα «e-Bio Fuel Cell παράγει ηλεκτρική ενέργεια με τη συνδρομή κυψέλης καυσίμου στερεού οξειδίου που λειτουργεί εν είδει γεννήτριας αξιοποιώντας ως καύσιμο υδρογόνο που όμως έχει προέλθει από την μετατροπή της βιοαιθανόλης των δεξαμενών του αυτοκινήτου».

Η μετατροπή της βιοαιθανόλης σε υδρογόνο συντελείται με τη συνδρομή του ατμοσφαιρικού αέρα σε έναν επεξεργαστή καυσίμου, ενώ το υδρογόνο που προκύπτει διοχετεύεται στη συνέχεια στις κυψέλες καυσίμου που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Αυτή με τη σειρά της αποθηκεύεται σε μπαταρίες και τροφοδοτεί τον ηλεκτροκινητήρα.

Σύμφωνα επίσης με την Nissan το συγκεκριμένο σύστημα κυψελών καυσίμου εγγυάται περισσότερη αυτονομία από τα συμβατικά αντίστοιχα συστήματα που χρησιμοποιούν αποκλειστικά υδρογόνο, προσδιορίζοντας την σε περίπου 600 χλμ. δηλαδή όσο και ένα τυπικό βενζινοκίνητο όχημα.

Επιπλέον η αφθονία της βιοαιθανόλης ως καυσίμου σε Ασία, ΗΠΑ και Λατινική Αμερική καθιστά την συγκεκριμένη εκδοχή κυψελών καυσίμου ιδιαιτέρως εύχρηστη στις εν λόγω περιοχές του πλανήτη σε αντιδιαστολή με τα αμιγώς υδρογονοκίνητα οχήματα που «πλήττονται» από την έλλειψη αντίστοιχων σταθμών ανεφοδιασμού.

Επιπλέον, δεδομένου ότι η βιοαιθανόλη δεν είναι τόσο εύφλεκτη και ασταθής όσο το υδρογόνο δεν προϋποθέτει την κατασκευή ακριβών δεξαμενών υψηλής πίεσης για την αποθήκευσή της κάτι που την καθιστά προσιτότερη σε σχέση με το υδρογόνο.

Σε ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις της Nissan για την εφαρμογή της τεχνολογίας στον πραγματικό τετράτροχο κόσμο, η ιαπωνική φίρμα τοποθετεί την άφιξή της στο τέλος της δεκαετίας ενώ όπως σημειώνει το κόστος συντήρησης των αυτοκινήτων με τη συγκεκριμένη τεχνολογία θα είναι αντίστοιχο των σημερινών ηλεκτροκίνητων.

Πηγη:http://auto.in.gr