ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας είναι σημαντικό, ο χρήστης της παρούσας ιστοσελίδας να μας παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες απαραίτητες για την τιμολόγηση και την αποστολή των εμπορευμάτων. Οι πληροφορίες αυτές, που αποτελούν προσωπικά δεδομένα κάθε χρήστη και πελάτη, χρησιμοποιούνται μόνο για την εξυπηρέτηση του και διαφυλάσσονται απο εμάς. Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου περιγράφει τον λόγο και τον τρόπο συλλογής προσωπικών δεδομένων από την παρούσα ιστοσελίδα των χρηστών και πελατών της. Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου αφορά αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα,τα οποία μας οικιοθελώς μας παρέχετε για την επιτυχή εκτέλεση της παραγγελίας σας.

Γενικά

Οι πληροφορίες που δίδονται εκούσια από τους χρήστες του www.parts4all.gr , χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την καλύτερη επικοινωνία και εξυπηρέτηση των πελατών. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω του site αποσκοπούν στην καταμέτρηση της επισκεψιμότητας του και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. Η ιστοσελίδα δεν μεταφέρει τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία των χρηστών.

Συγκέντρωση πληροφοριών

Οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να περιηγηθούν το www.parts4all.gr  χωρίς να αποκαλύπτουν προσωπικά στοιχεία, εκτός και αν το επιθυμούν. Από τους χρήστες ζητούνται τα προσωπικά στοιχεία μόνο σε περίπτωση παραγγελιών ή εγγραφής στο site. Οι πληροφορίες που συλλέγονται είναι είτε για την εγγραφή των πελατών στην ιστοσελίδα είτε για την δημιουργία παραγγελιών. Κατά την συμπλήρωση μιας φόρμας παραγγελίας ζητούνται τα εξής προσωπικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τ.Κ. της Περιοχής σας, e-mail , τηλέφωνο , στοιχεία πιστωτικής κάρτας και ο τρόπος πληρωμής. Μπορεί να ζητηθούν συμπληρωματικά και κάποιες επιπλέον πληροφορίες. Το www.parts4all.gr χρησιμοποιεί τις παραπάνω πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, για να επικοινωνήσει με τον πελάτη για σχετικά με την παράδοση της παραγγελίας και επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του. Για κάθε παραγγελία που γίνεται απαιτείται η συλλογή κάποιων προσωπικών στοιχείων. Επίσης για την χρήση πιστωτικής κάρτας, για την χρέωση της οποίας απαιτούνται δικαιολογητικά ταυτοποίησης στοιχείων νόμιμου κατόχου διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση. Όλα αυτά τα προσωπικά δεδομένα των πελατών παραμένουν αυστηρά απόρρητα και χρησιμοποιούνται μόνο από τους αρμόδιους υπάλληλους του . Η προσκόμιση των στοιχείων των πελατών σημαίνει πως συναινούν στην χρήση των στοιχείων από τους συγκεκριμένους υπαλλήλους. Έτσι διατηρείται το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία δεν μοιράζονται χωρίς την συναίνεση των πελατών εκτός αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νόμιμης οδού.

Αποδοχή των διαδικασιών Προστασίας του Απορρήτου

H χρήση της ιστοσελίδας  www.parts4all.gr σημαίνει πως αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.